Subscribe via RSS Feed

Search Results for 'Pengertian Socket Processor.html'

Macam2 soket processor | dimas blog', 1. soket intel ; socket-1 soket kedua seri soket standar dibuat oleh intel digunakan mikroprosesor-mikroprosesor x86 antara lain. http://dimasrachmanto.blogspot.com/2008/10/macam2-soket-processor.html